Jaar 2020
Project naam RWZI Den Helder
Opdrachtgever Oosterhof Holman
Mixerbrug en aluminium afdekking met luiken rwzi Den Helder